Zelená / Malé Mesto

A 2 track jazz piano single (10m 47s) — released December 19th 2020 on Weltschmerzen

Dvojsingel Zelená // Malé Mesto predstavuje Tante Elze v ešte komornejšej podobe než obvykle. Na malej snehobielej rezanej platni výnimočne nachádzame iba osamelý hlas a klavír Veroniky Lečkovej Seppovej, ktorých jednoduchosť a čistota vyniká v absencii elektroniky Tomáša Prištiaka.


Rozdiel však nespočíva len v odlišnej inštrumentácii, ale aj prístupe. Veronika v skladbách vychádza z poznatkov nazbieraných počas štúdia kompozície >> jej klavír strieda harmonické polohy a módusy s menlivosťou, ktorá sa odráža aj v textoch. Témou je nestále rozmedzie malomesta // predmestia, reflexia prechádzok naprostred svojvoľnými novostavbami obkresávaných polí.

Dve piesne ako ohliadnutie za chrbát, s uvedomením a útechou.

  • Kudos happily ship all items worldwide.
  • Shipping costs and delivery times are available here.
  • UK items are sent tracked as standard at no extra cost.
  • We aim to dispatch orders placed before 2pm on the same day.
  • We are unable to ship orders on weekends or Bank Holidays.
  • If you purchase a pre-order item amongst an order of in-stock releases, we will typically hold your order until all items are in ready to send.
  • Although we use all reasonable means to ensure that your order is delivered within a specified time, we cannot accept any responsibility for late deliveries due to circumstances outside of our control. We will do our best to inform you of any unexpected delay.